Καθυστέρηση Πληρωμής Προμηθευτών - Πρόβλημα για την επιχείρηση

Καθυστέρηση Πληρωμής Προμηθευτών - Πρόβλημα για την επιχείρηση

Οι καθυστερημένες πληρωμές αποτελούν κοινή πρόκληση για τις μικρές επιχειρήσεις.

Στην πραγματικότητα, σχεδόν τα μισά από τα τιμολόγια που εκδίδουν οι μικρές επιχειρήσεις δεν πληρώνονται εγκαίρως.

Γρήγορη Περιήγηση

 1. Καθυστέρηση Πληρωμής Προμηθευτών - Επιπτώσεις
 2. Έγκαιρη Πληρωμή Προμηθευτών
  1. Χτίσιμο αξιόπιστης συνεργασίας
  2. Εξάλειψη διαφωνιών
  3. Διαπραγμάτευση ευνοϊκότερων συμφωνιών
  4. Ελαχιστοποίηση της διαταραχής της αλυσίδας εφοδιασμού
  5. Αποφυγή εξουθένωσης εργαζομένων
 3. Πώς θα καταφέρει η επιχείρηση να πληρώνει εγκαίρως τους προμηθευτές
  1. Διαχείριση Ταμειακής Ροής
  2. Αυτοματοποίηση διαδικασιών
  3. Εξέτασε το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης
  4. Διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές
  5. Παρακολούθηση απογραφής

Ως αποτέλεσμα αυτού, σχεδόν το 1/4 των επιχειρήσεων δυσκολεύονται στη συνέχεια να πληρώσουν τα δικά τους τιμολόγια, δημιουργώντας έναν κύκλο καθυστερημένων πληρωμών που μπορεί να καταπνίξει την ανάπτυξη και να μειώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.


full screen

Ένας συνηθισμένος λόγος για τις καθυστερημένες πληρωμές των προμηθευτών είναι οι αναποτελεσματικές εσωτερικές διαδικασίες, οι οποίες μπορεί να σημαίνουν ότι οι ημερομηνίες των τιμολογίων ξεχνιούνται ή απλώς παραλείπονται.

Επιπτώσεις των καθυστερημένων πληρωμών των προμηθευτών

Με την αύξηση του επιχειρηματικού κόστους και την οικονομική αβεβαιότητα να βρίσκονται ψηλά στο μυαλό των επιχειρήσεων, μπορεί να είναι δελεαστική η καθυστερημένη πληρωμή ενός προμηθευτή προκειμένου να διατηρηθεί η ταμειακή ροή, αλλά αυτό μπορεί να έχει κόστος.

Τι συνέπειες μπορεί να προκύψουν:

 • Ζημία στη φήμη της επιχείρησης

 • Ασαφής εικόνα των οικονομικών της εταιρείας

 • Καταπόνηση της σχέσης της επιχείρησης με τους προμηθευτές της

 • Λιγότερο ευνοϊκοί όροι και τιμολόγηση σε μελλοντικές συμφωνίες

 • Δίνει την εντύπωση ότι η επιχείρηση έχει οικονομικές δυσκολίες

 • Περιορισμός της ανάπτυξης και των δύο επιχειρήσεων

 • Άγχος στην ομάδα εργασίας

 • Χρεώσεις για τόκους ή έξοδα καθυστερημένης πληρωμής

Γιατί πρέπει να πληρώνονται εγκαίρως οι προμηθευτές:

Χτίσιμο αξιόπιστης συνεργασίας

Οι πρακτικές πληρωμών μπορούν να δείξουν πόσο ισχυρή ή αδύναμη είναι η σχέση μιας επιχείρησης με τους προμηθευτές της. Η έγκαιρη πληρωμή, ή ακόμη και νωρίτερα από το αναμενόμενο, δημιουργεί εμπιστοσύνη με τους προμηθευτές.

Η οικοδόμηση μιας φήμης για την έγκαιρη πραγματοποίηση των πληρωμών των προμηθευτών, καθιστά την εταιρεία ελκυστική για συνεργασία.

Είναι επίσης πιθανό η εταιρεία να τοποθετηθεί ψηλότερα στη λίστα του προμηθευτή σε περίπτωση που ένα βασικό προϊόν, εξάρτημα ή υπηρεσία βρεθεί ξαφνικά σε έλλειψη.

Στο μέλλον, από μια θέση ισχύος, ένας γρήγορος πληρωτής μπορεί να είναι σε θέση να διαπραγματευτεί μια καλύτερη συμφωνία.

Εξάλειψη διαφωνιών

Εάν η καθυστερημένη πληρωμή της επιχείρησης έχει οδηγήσει τον προμηθευτή σε οικονομικές δυσκολίες ή τον έχει ενοχλήσει, είναι λιγότερο πιθανό να δεχτεί την επόμενη παραγγελία και αυτό θα μπορούσε να καταλήξει σε μια διαφωνία, η οποία θα μπορούσε όχι μόνο να βλάψει τα αποθέματά της επιχείρησης αλλά και τη μελλοντική συνεργασία.

Εάν υπάρχει εκτίμηση στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του προμηθευτή, θα πρέπει να υπάρχει προσπάθεια για πραγματοποίηση όλων των υπολοίπων ώστε να προστατεύεται αυτή η σχέση.

Εάν προκύψει μια κατάσταση όπου η εταιρεία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ταμειακή της ροή και καθυστερήσει την πληρωμή του προμηθευτή, η επικοινωνία είναι το κλειδί.

Εάν η εταιρεία έχει υπάρξει αξιόπιστος πληρωτής στο παρελθόν, τότε ο προμηθευτής μπορεί να εκτιμήσει την ειλικρίνεια και να προσφέρει παράταση πληρωμής.

Ο ειλικρινής διάλογος είναι το κλειδί για τη διατήρηση των σχέσεων και την προστασία και των δύο επιχειρήσεων από περαιτέρω διαφορές.

Διαπραγμάτευση ευνοϊκότερων συμφωνιών

Εάν υπάρχει δίκαιη και ειλικρινής σχέση μεταξύ των δυο επιχειρήσεων - αυτής που αγοράζει το προϊόν και αυτής που το προμηθεύει, με έγκαιρες πληρωμές, θα μπορούσε να υπάρξει μια ευκαιρία για διαπραγμάτευση καλύτερης συμφωνίας.

Αυτό σημαίνει εκπτώσεις στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του προμηθευτή ή παράταση της αποπληρωμής τιμολογίων.

Ελαχιστοποίηση της διαταραχής της αλυσίδας εφοδιασμού

Όταν οι πληρωμές των προμηθευτών παραλείπονται ή καθυστερούν, αυτό μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στη ροή μετρητών και να διακόψει τη ροή των υλικών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Εάν ένας προμηθευτής δεν πληρωθεί άμεσα, πρέπει να βρει μετρητά από κάπου για να καλύψει τα έξοδά του. Οφείλει να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα δεν φεύγουν γρηγορότερα από τα χρήματα που εισέρχονται.

Αποφυγή εξουθένωσης εργαζομένων

Το χαμηλό ηθικό των εργαζομένων και τα υψηλά επίπεδα άγχους είναι δύο σημαντικά μειονεκτήματα της καθυστέρησης των πληρωμών προς τους προμηθευτές.

Όταν η επιχείρηση φταίει και οι πληρωμές καθυστερούν, οι υπάλληλοι αναλαμβάνουν τον "έλεγχο των ζημιών".

Όταν θυμωμένοι προμηθευτές τηλεφωνούν στην επιχείρηση ζητώντας την πληρωμή τους, συχνά οι υπάλληλοι είναι αυτοί που δέχονται την κλήση και πρέπει να την αντιμετωπίσουν.

Επιπλέον, οι εμπλοκές που προκαλούνται από καθυστερημένες πληρωμές προμηθευτών μπορούν να δυσχεράνουν σοβαρά το οικονομικό τμήμα μιας επιχείρησης. Μια υπερφορτωμένη ομάδα μπορεί να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις που οδηγούν σε περαιτέρω καθυστερήσεις πληρωμών.

Αυτός ο αγχωτικός τρόπος εργασίας θέτει το οικονομικό τμήμα υπό πίεση και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλής ποιότητας παραγωγή και - τελικά - σε εξουθένωση των εργαζομένων.

Πώς θα καταφέρει η επιχείρηση να πληρώνει εγκαίρως τους προμηθευτές

Διαχείριση Ταμειακής Ροής

Οι πληρωτέοι λογαριασμοί αποτελούν βασικό στοιχείο της διαχείρισης των ταμειακών ροών, διότι αντιπροσωπεύουν τα χρήματα που μια εταιρεία οφείλει στους προμηθευτές. Μόλις η πληρωμή μιας υποχρέωσης καταστεί απαιτητή, η διαχείριση του χρονοδιαγράμματος αυτών των πληρωμών είναι αυτό που βοηθά μια επιχείρηση να διατηρήσει μια υγιή ταμειακή ροή.

Υγιής ταμειακή ροή σημαίνει έγκαιρη εισροή χρηματικών υπολοίπων και αποπληρωμή των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους προμηθευτές σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Έχει πολύ μεγάλη σημασία η εκπαίδευση του λογιστηρίου πάνω στην ταμειακή ροή έτσι ώστε να διατηρηθούν αποθέματατα στο ταμείο.

Με απλά λόγια για να μπορέσει μια επιχείρηση να πληρώσει εγκαίρως τους προμηθευτές της θα πρέπει και αυτή να πληρωθεί ανάλογα από τους πελάτες της.

Μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες στρατηγικές για την εξισορρόπηση των ταμειακών ροών, όπως η διαπραγμάτευση νέων όρων πληρωμής ή η εφαρμογή ενός συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης.

Επιπλέον η χρήση αυτοματοποίησης μπορεί να συμβάλλει θετικά στην διαχείριση της ταμειακής ροής καθώς επιτρέπει την καθημερινή παρακολούθηση των εισροών - εκροών.

Αυτοματοποίηση διαδικασιών

Προσάρμοσε το ERP της εταιρείας σου ή χρησιμοποίησε λογιστικό λογισμικό που παρακολουθεί και αυτοματοποιεί πληρωμές προς τους προμηθευτές.

Εάν η αυτοματοποίηση σε τρομάζει τότε προσάρμοσε το ERP σου ώστε να σου στέλνει ειδοποιήσεις ώστε να μην παραλείπεις εκπρόθεσμες πληρωμές τιμολογίων.

Εξέτασε το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης

Εξέτασε αν μπορείς να ευθυγραμμίσεις καλύτερα τους όρους πληρωμής των προμηθευτών σου με τα έσοδα της επιχείρησης, για ισχυρότερη ταμειακή ροή.

Διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές

Εάν οι όροι πληρωμής δεν λειτουργούν για την επιχείρησή σου, δοκίμασε να διαπραγματευτείς με τους προμηθευτές για μια μεγαλύτερη περίοδο πληρωμής.

Είναι πολύ καλύτερο να υπάρχει επικοινωνία και συνεργασία για να βρεθεί μια λύση παρά να τους πληρώνεις συνεχώς με καθυστέρηση.

Παρακολούθηση απογραφής

Εξέτασε το ενδεχόμενο να μοιραστείς σχέδια, προβλέψεις και δεδομένα με τους προμηθευτές σου για την καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων σου.

Αυτό όχι μόνο θα σε βοηθήσει να αντιδράσεις γρήγορα στις αλλαγές της ζήτησης, αλλά θα διασφαλίσει επίσης ότι θα παραγγείλεις και, επομένως, θα πληρώσεις μόνο ό,τι χρειάζεσαι.

Επομένως είναι θέμα οργάνωσης

 • Οργάνωση των υποχρεώσεών σου - τιμολόγια προς πληρωμή

 • Οργάνωση των εσωτερικών συστημάτων της επιχείρησής σου

 • Οργάνωση της αποθήκης σου - σχεδιάζεις, εξετάζεις και παραγγέλνεις αυτά που χρειάζεσαι

 • Οργάνωση επικοινωνίας - πάντα να λες την αλήθεια…

Για περισσότερα management tips που θα βοηθήσουν την επιχείρησή σου μπορείς να γραφτείς στο newsletter μας!

Άλλα άρθρα από το blog
(ή σχετικά άρθρα)

Zisopoulos Team

Όλα τα τμήματά σας παρεχουν εξαιρετικές υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση. Όποτε σας χρειαστήκαμε ήσασταν δίπλα μας το συντομότερο!!!

Νικολαίδης Α.

97%

ικανοποιημένοι πελάτες βάσει στοιχείων έρευνας που πραγματοποιούμε μετά από κάθε συναλλαγή

Ricoh
Konica Minolta
Canon
Develop
HP
Kyocera
Triumph Adler