Ποιος τύπος δικτύου ταιριάζει στη δική σου επιχείρηση

Ποιος τύπος δικτύου ταιριάζει στη δική σου επιχείρηση

Γρήγορη Περιήγηση

 1. Η τεχνολογία έχει να κάνει με τη σύνδεση
 2. Τι είναι η δικτυακή υποδομή;
 3. Τύποι τεχνολογίας υποδομής δικτύου
 4. Καλωδίωση
 5. Τύποι Δικτύων
  1. Δίκτυο προσωπικής περιοχής (PAN)
  2. Τοπικό δίκτυο (LAN)
  3. Ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN)
  4. Δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN)
  5. Επιχειρησιακό ιδιωτικό δίκτυο (EPN)
full screen

Η τεχνολογία έχει να κάνει με τη σύνδεση

Ιδανικά, η τεχνολογία αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρνει τους ανθρώπους κοντά και να τους επιτρέπει να επικοινωνούν απρόσκοπτα.

Και δεν πρόκειται μόνο για τη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και για τη σύνδεση μεταξύ των συσκευών. Για παράδειγμα, σε έναν χώρο εργασίας, ή και στο σπίτι, διαφορετικοί υπολογιστές, tablet, τηλέφωνα, εκτυπωτές ή πολυμηχανήματα και άλλα κομμάτια υλικού συνδέονται μαζί στο ίδιο δίκτυο.

Όταν μιλάμε για υποδομή δικτύου, αναφερόμαστε στη σύνδεση. Η κατανόηση της δικτυακής υποδομής είναι ένα σημαντικό βήμα για τη διερεύνηση των αναγκών μιας επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής και την εκτίμηση των πιθανών λύσεων.

Τι είναι η δικτυακή υποδομή;

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτόν τον όρο ίσως είναι σκόπιμο να κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή - τι λοιπόν είναι η δικτυακή υποδομή;

Όταν μιλάμε για δικτυακή υποδομή, μιλάμε για τον κλάδο των υπηρεσιών πληροφορικής που παρέχει ένα δίκτυο στο οποίο μπορούν να συνδεθούν διάφορες συσκευές. Το υλικό, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και οι εγκαταστάσεις εντάσσονται όλα στην ομπρέλα της υποδομής δικτύου.

Εάν μια δικτυακή υποδομή έχει μελετηθεί σωστά τότε η μεταφορά των δεδομένων, δηλαδή η πληροφορία, από τον έναν χρήστη στον άλλον πραγματοποιείται ομαλά και με ταχύτητα.

Έτσι, μια επιχείρηση πρέπει να εξετάσει την υποδομή δικτύου της για να διασφαλίσει ότι όλοι μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικά, ότι όλες οι συσκευές μπορούν να συγχρονίζονται μεταξύ τους και ότι είναι εύκολη η αποστολή ή η λήψη δεδομένων μεταξύ τμημάτων ή εργαζομένων.

Τύποι τεχνολογίας υποδομής δικτύου

Τώρα ας μπούμε λίγο στα βαθιά και ας συζητήσουμε τους διάφορους τύπους τεχνολογίας υποδομής δικτύου. Αυτός ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός, αλλά παρέχει μια βασική αίσθηση του πόσο εκτεταμένος μπορεί να είναι αυτός ο τομέας.

 • Τα router (δρομολογητές) λειτουργούν προωθώντας την κυκλοφορία, επιτρέποντας στις συσκευές και τα δίκτυα να συνδεθούν μεταξύ τους. Για την υποδομή ασύρματου δικτύου, ένας δρομολογητής θα είναι απαραίτητος.
 • Τα switch (μεταγωγείς) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση όλων των υπολογιστών σε ένα γραφείο σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN), επιτρέποντας τον εύκολο συγχρονισμό και τη συνδεσιμότητα.
 • Τα hubs (κόμβοι) και τα bridges (γέφυρες) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της κυκλοφορίας σε συνδεδεμένες συσκευές ή για τη συνένωση πολλαπλών δικτύων σε ένα ενιαίο δίκτυο.
 • Τα gates (πύλες) συνδέουν διαφορετικούς τύπους δικτύων.
 • Οι Servers (διακομιστές) είναι συσκευές που παρέχουν έναν διακομιστή σε άλλους υπολογιστές- για παράδειγμα, ένας διακομιστής Web απαιτείται για τη δημιουργία ιστοσελίδων για τις συνδεδεμένες συσκευές.
 • Τα καλώδια οπτικών ινών παρέχουν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο που χρειάζεστε για όλες τις συσκευές ενός μεγάλου δικτύου.
 • Τα τείχη προστασίας χρησιμεύουν για τον έλεγχο της κυκλοφορίας με βάση ορισμένους καθορισμένους κανόνες και παραμέτρους- αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διατηρηθεί το δίκτυό σας ασφαλές και προστατευμένο.
 • Τα συστήματα προστασίας από εισβολές και τα συστήματα πρόληψης εισβολών μπορούν να βοηθήσουν και τα δύο να εμποδίσουν μη εξουσιοδοτημένα μέρη ή μη εγκεκριμένες συσκευές να ενταχθούν στο δίκτυό σας. Και αυτά είναι εξίσου σημαντικά για να διατηρηθεί το δίκτυο ασφαλές και προστατευμένο.
 • Τα εργαλεία διαχείρισης κλειδιών σας βοηθούν να οργανώσετε και να διαχειριστείτε τα κλειδιά κρυπτογράφησης.
 • Ένα VPN, ή εικονικό ιδιωτικό δίκτυο, σας επιτρέπει να συνδεθείτε σε ένα ασφαλές/εμπιστευμένο δίκτυο σε αντίθεση με ένα δημόσιο/μη ασφαλές δίκτυο. *Τέλος, ένα σύστημα διαχείρισης δικτύου αναφέρεται στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση όλων των εργαλείων του δικτύου σας.

Καλωδίωση

Switch-with-cables

Η καλωδίωση είναι ίσως η πιο σημαντική και πιο συνηθισμένη πτυχή της δικτυακής υποδομής. Βοηθά στην παροχή καναλιών και συνδέσεων για τη μεταφορά πληροφοριών και επικοινωνίας σε όλη την επιχείρηση, καθώς και σε εξωτερικές περιοχές. Χωρίς καλωδίωση, μια επιχείρηση μπορεί να δυσκολευτεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ή ακόμη και να λειτουργήσει σε ένα βασικό επίπεδο, καθώς η μεταφορά της πληροφορίας από το ένα τμήμα στο άλλο θα πρέπει να γίνει με ενδιάμεσους τρόπους. Έτσι καθυστερεί η συνεργασία με αποτέλεσμα μειωμένη παραγωγικότητα.

Η τηλεπικοινωνιακή καλωδίωση μπορεί να ενσωματωθεί με άλλα συστήματα της επιχείρησης, επιτρέποντας σε μια επιχείρηση να καλύψει μια σειρά από σκοπούς με μία μόνο εγκατάσταση, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. Οι απαιτήσεις καλωδίωσης αλλάζουν ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και μπορούν να κλιμακωθούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Η αποτελεσματική καλωδίωση είναι οικονομικά αποδοτική και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λειτουργούν με ένα απλό σύστημα, το οποίο συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου διακοπής λειτουργίας ή τεχνολογικών προβλημάτων.

Υπάρχουν πολλαπλοί τύποι καλωδίωσης, μεταξύ των οποίων:

 • Cat 5 και Cat 5e.
 • Cat 6
 • Οπτικές ίνες

Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά που πρέπει να σκεφτείτε καθώς εξετάζετε τις ανάγκες της υποδομής του δικτύου σας (ενσύρματο, ασύρματο, συνδυασμός των δύο) και για να διατηρήσετε ένα οποιοδήποτε δίκτυο που να είναι αποτελεσματικό, πρέπει να έχετε τόσο τους κατάλληλους πόρους όσο και το κατάλληλο επίπεδο τεχνογνωσίας.

Πράγματι, η διαχείριση της υποδομής σε επιχειρηματικό επίπεδο είναι από μόνη της μια εργασία πλήρους απασχόλησης.

Η υποδομή δικτύου λοιπόν μπορεί να διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση και προσαρμόζεται ανάλογα με τον Τύπο Δικτύου που έχει επιλεγεί να εγκατασταθεί.

Ας δούμε μερικούς Τύπους Δικτύων που μπορούν να στηθούν ανάλογα με το μέγεθος και τις απαιτήσεις ενός εργασιακού χώρου

Τύποι Δικτύων

Δίκτυο προσωπικής περιοχής (PAN)

Ο μικρότερος και βασικότερος τύπος δικτύου, ένα PAN αποτελείται από ένα ασύρματο modem, έναν ή δύο υπολογιστές, τηλέφωνα, εκτυπωτές, tablet κ.λπ. και περιστρέφεται γύρω από ένα άτομο σε ένα κτίριο. Αυτοί οι τύποι δικτύων συναντώνται συνήθως σε μικρά γραφεία ή κατοικίες και η διαχείρισή τους γίνεται από ένα άτομο ή έναν οργανισμό από μία μόνο συσκευή.

Τοπικό δίκτυο (LAN)

Σίγουρα έχεις ακούσει για αυτούς τους τύπους δικτύων στο παρελθόν. Tα LAN δίκτυα είναι τα πιο συχνά συζητούμενα δίκτυα και τα πιο συνηθισμένα. Τα LAN συνδέουν ομάδες υπολογιστών και συσκευών χαμηλής τάσης μεταξύ τους σε μικρές αποστάσεις (εντός ενός κτιρίου ή μεταξύ μιας ομάδας δύο ή τριών κτιρίων που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους) για να μοιράζονται πληροφορίες και πόρους.

Ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN)

WLAN

Λειτουργώντας όπως ένα τοπικό δίκτυο LAN, τα WLAN χρησιμοποιούν την τεχνολογία ασύρματου δικτύου, όπως το Wi-Fi. Συνήθως εμφανίζονται στους ίδιους τύπους εφαρμογών με τα τοπικά δίκτυα, αυτοί οι τύποι δικτύων δεν απαιτούν οι συσκευές να βασίζονται σε φυσικά καλώδια για να συνδεθούν στο δίκτυο.

Δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN)

Λίγο πιο πολύπλοκο από ένα τοπικό δίκτυο, ένα WAN συνδέει υπολογιστές μεταξύ τους σε μεγαλύτερες φυσικές αποστάσεις. Αυτό επιτρέπει στους υπολογιστές και τις συσκευές χαμηλής τάσης να συνδέονται εξ αποστάσεως μεταξύ τους μέσω ενός μεγάλου δικτύου για να επικοινωνούν ακόμη και όταν βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά.

Επιχειρησιακό ιδιωτικό δίκτυο (EPN)

Αυτού του είδους τα δίκτυα κατασκευάζονται και ανήκουν σε επιχειρήσεις που θέλουν να συνδέσουν με ασφάλεια τις διάφορες τοποθεσίες τους για να μοιράζονται υπολογιστικούς πόρους.

Εάν σε ενδιαφέρει να μαθαίνεις για τεχνολογικές βελτιώσεις στην επιχείρηση ή το γραφείο σου κάνε μια εγγραφή στο newsletter

Άλλα άρθρα από το blog
(ή σχετικά άρθρα)

Zisopoulos Team

Άψογη επικοινωνία, άμεση εξυπηρέτηση!

Μπάλλας - Παπαδόπουλος Ο.Ε.

97%

ικανοποιημένοι πελάτες βάσει στοιχείων έρευνας που πραγματοποιούμε μετά από κάθε συναλλαγή

Ricoh
Konica Minolta
Canon
Develop
HP
Kyocera
Triumph Adler