Πρόβλημα δικτύου - Τα 8 πιο συνηθισμένα και πώς να τα επιλύσετε

Πρόβλημα δικτύου - Τα 8 πιο συνηθισμένα και πώς να τα επιλύσετε

Τα επιχειρηματικά δίκτυα είναι πολύπλοκα και πολλά πράγματα μπορούν να πάνε στραβά και να διαταράξουν την απόδοση του δικτύου. Οι τελικοί χρήστες συχνά διαμαρτύρονται για κακή απόδοση, φαινομενικά, των εφαρμογών όμως μπορεί να υπάρχουν πολλοί πιθανοί λόγοι για αυτές τις δυσλειτουργίες.


full screen

Ας δούμε τα πιο συνηθισμένα προβλήματα δικτύου και πώς μπορείς να τα αντιμετωπίσεις.

Γρήγορη Περιήγηση

 1. Πρόβλημα Δικτύου νο.1 - Αργό δίκτυο
 2. Πρόβλημα Δικτύου νο.2 - Αδύναμο σήμα Wi-Fi
 3. Πρόβλημα Δικτύου νο.3 - Ζητήματα φυσικής συνδεσιμότητας
 4. Πρόβλημα Δικτύου νο.4 - Υπερβολική χρήση CPU
 5. Πρόβλημα Δικτύου νο.5 - Αργές αναζητήσεις DNS
 6. Πρόβλημα Δικτύου νο.6 - Διπλές και στατικές διευθύνσεις IP
 7. Πρόβλημα Δικτύου νο.7 - Εξαντλημένες διευθύνσεις IP
 8. Πρόβλημα Δικτύου νο.8 - Δεν μπορείς να συνδεθείς στον εκτυπωτή

1. Αργό δίκτυο

Μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ένα δίκτυο που παρείχε επαρκείς επιδόσεις στο παρελθόν τώρα δεν κάνει πια.

Για παράδειγμα, μπορεί να έχει προστεθεί μια νέα εφαρμογή video διάσκεψης, όπως η τηλεδιάσκεψη ή τα online εκπαιδευτικά βίντεο. Μια βλάβη σε κάποια θύρα ή σύνδεση μεταγωγής μπορεί να παρακολλήσει την δρομολόγηση των δεδομένων γύρω από τη βλάβη και να υπερφορτώσει μια άλλη σύνδεση.

Σε άλλες περιπτώσεις, το δίκτυο μπορεί να αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου οργανωτικού δικτύου. Έτσι, μια αλλαγή στο ευρύτερο δίκτυο έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη κυκλοφορία μέσω του σημείου σύνδεσης στο διαδίκτυο, επιβραδύνοντας τις αποκρίσεις στις εφαρμογές που βρίσκονται στο cloud.

Ένα άλλο ζήτημα ταχύτητας δικτύου θα μπορούσε να προκύψει εάν οι εργαζόμενοι αποφασίσουν να κατεβάσουν βίντεο υψηλής ευκρίνειας ενώ βρίσκονται στην εργασία τους, επειδή η λήψη στο γραφείο είναι ταχύτερη από τη χρήση της οικιακής σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Ένα εργαλείο παρακολούθησης δικτύου - όπως αυτό της SolarWind βοηθά στην επίλυση οποιουδήποτε από αυτά τα κοινά προβλήματα δικτύου.

2. Αδύναμο σήμα Wi-Fi

Η ισχύς του σήματος Wi-Fi μπορεί να είναι επαρκής σχεδόν παντού, αλλά μπορεί να είναι αδύναμη ή ανύπαρκτη σε άλλες περιοχές. Η αναδιάταξη ενός χώρου γραφείου μπορεί να οδηγήσει σε αδύναμη ασύρματη σύνδεση, ενώ η ισχύς του σήματος ήταν επαρκής πριν από τη μετακίνηση. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο μεταλλικό αντικείμενο, όπως ένα ντουλάπι αρχείων, μπορεί να μπλοκάρει το σήμα Wi-Fi.

Συσκευές όπως οι φούρνοι μικροκυμάτων, τα ασύρματα τηλέφωνα και το Bluetooth μπορούν επίσης να παρεμποδίσουν τα σήματα Wi-Fi.

Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν συσκευές που μπορούν να τοποθετηθούν στον χώρο εργασίας για ενίσχυση του σήματος Wi-Fi, όπως τα repeaters.

3. Ζητήματα φυσικής συνδεσιμότητας

damaged-cable

Μια σύνδεση δικτύου μπορεί να διακοπεί ξαφνικά λόγω προβλημάτων φυσικής συνδεσιμότητας. Ένα συνηθισμένο πρόβλημα είναι όταν ένα καλώδιο δικτύου καταστραφεί ή χτυπηθεί χαλαρά. Μπορεί να προστεθούν ή να αφαιρεθούν καλώδια από έναν διακόπτη και ένα από τα άλλα καλώδια να αποσυνδεθεί κατά λάθος.

Ή ένα καλώδιο καταστράφηκε όταν τραβήχτηκε γύρω από μια αιχμηρή άκρη, ενώ γίνονταν εργασίες στις σωληνώσεις θέρμανσης ή κλιματισμού.

**Η εύρεση του προβλήματος κατά μήκος ενός καλωδίου που εκτείνεται σε όλο το κτίριο μπορεί να είναι χρονοβόρα και χρειάζεται έναν τεχνικό δικτύου για να επιλύσει τέτοιες βλάβες.

Εάν εργάζεστε από το σπίτι πριν καλέσεις το τεχνικό τμήμα ελέγξτε το ορατό τμήμα του καλωδίου.**

4. Υπερβολική χρήση CPU

Η Διαχείριση εργασιών (σε Windows: Ctrl+Alt+Delete -> Διαχείριση Εργασιών -> Οκ) είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να βρείτε ποια εφαρμογή χρησιμοποιεί μεγάλο ποσοστό των πόρων του συστήματος, όπως CPU (Επεξεργαστής), μνήμη ή χώρο στο δίσκο.

High-CPU-usage

Αυτό το βασικό βήμα αντιμετώπισης προβλημάτων μπορεί να μην αποκαλύψει κάποιο πρόβλημα, καθώς ορισμένες εφαρμογές μπορεί να εκτελούν πολύπλοκους υπολογισμούς, να λαμβάνουν βίντεο υψηλής ταχύτητας ή να αλληλοεπιδρούν με μεγάλες βάσεις δεδομένων. Ένας ιός μπορεί επίσης να καταναλώνει πόρους, οπότε βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) είναι ενημερωμένο.

Εάν μια εφαρμογή εκτελείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να διαρρέει αργά πόρους. Ο γρηγορότερος τρόπος για να βελτιώσετε την απόδοση είναι να σταματήσετε και να επανεκκινήσετε την εφαρμογή, αν και μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να σταματήσετε και να επανεκκινήσετε ολόκληρο το σύστημα.

Η ενημέρωση των προγραμμάτων οδήγησης (drivers) μπορεί επίσης να βελτιώσει την απόδοση.

Η Διαχείριση Εργασιών εμφανίζει επίσης εφαρμογές που δεν γνωρίζατε ότι εκτελούνται στο παρασκήνιο. Ένα παράδειγμα είναι κατά την εκκίνηση των Windows ανοίγουν παράλληλα και εφαρμογές παιχνιδιών. Η επεξεργασία των αρχείων εκκίνησης μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα.

5. Αργές αναζητήσεις DNS

Το DNS αντιστοιχεί το κοινό όνομα που χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση ονομάτων διακομιστών ή υπηρεσιών με τη διεύθυνση διαδικτύου που δρομολογεί ένα αίτημα δικτύου.

Για τα συχνά χρησιμοποιούμενα ονόματα, η αντιστοίχιση είναι πιθανώς ήδη αποθηκευμένη στην προσωρινή μνήμη DNS του συστήματος και η αναζήτηση είναι γρήγορη. Για λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενα ονόματα, η αντιστοίχιση μπορεί να αποθηκεύεται σε μια πιο απομακρυσμένη προσωρινή μνήμη, όπως ο ριζικός διακομιστής του ονόματος ανώτατου επιπέδου, όπως .com, .org ή μια εθνική ρίζα, όπως .gr.

Κάθε διακομιστής DNS κατά μήκος της διαδρομής ελέγχει την κρυφή του μνήμη προτού υποβάλει αίτηση στον επόμενο διακομιστή κατά μήκος της διαδρομής. Στη συνέχεια, ο επόμενος διακομιστής ελέγχει την κρυφή του μνήμη, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία. Εάν η αναζήτηση είναι αργή, μπορεί να υπάρχει μια αργή σύνδεση κατά μήκος της διαδρομής ή ένας αργός ή υπερφορτωμένος διακομιστής. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ο διαχειριστής του τοπικού σας δικτύου μπορεί να επαναρυθμίσει τους τοπικούς δρομολογητές ώστε να μετατοπίζει τα αιτήματα σε μια ταχύτερη αλυσίδα διακομιστών.

Το τμήμα πληροφορικής γνωρίζει ακριβώς τη διαδικασία, απευθύνσου σε αυτό.

6. Διπλές και στατικές διευθύνσεις IP

Σε ένα δίκτυο, δεν μπορούν δύο συστήματα να μοιράζονται την ίδια διεύθυνση διαδικτύου. Εάν υπάρχουν διπλές διευθύνσεις διαδικτύου, κανένα από τα δύο συστήματα δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο. Οι διευθύνσεις για τις περισσότερες συσκευές δικτύου εκχωρούνται όταν το Δυναμικό Πρωτόκολλο Διαμόρφωσης Υποδοχής (DHCP) εκκινεί τα συστήματα στο τοπικό δίκτυο. Το DHCP διατηρεί μια δεξαμενή διευθύνσεων που εκχωρούνται στο τοπικό δίκτυο, εκχωρώντας μια διαφορετική διεύθυνση από τη δεξαμενή σε κάθε σύστημα.

IP

Στους σταθμούς εργασίας δεν εκχωρούνται μόνιμες διευθύνσεις, αλλά λαμβάνουν μία για περιορισμένο χρονικό διάστημα από το DHCP. Τα συστήματα υποβάλλουν εκ νέου αίτηση πριν λήξει ο χρόνος και συνήθως λαμβάνουν την ίδια διεύθυνση. Εάν το σύστημα κλείσει χωρίς να ζητήσει εκ νέου και ο χρόνος λήξει, χάνει αυτή τη διεύθυνση και μπορεί να λάβει διαφορετική κατά την εκκίνηση.

Ο διαχειριστής DHCP μπορεί να εκχωρήσει μια στατική διεύθυνση IP σε ορισμένες συσκευές δικτύου, όπως εκτυπωτές ή φωτοτυπικά ή κάποια περιφερειακή συσκευή.

Ένα πρόβλημα που μπορεί να προκληθεί είναι πριν εκκινήσουν αυτές οι συσκευές κάποια εξωτερική ασύρματη συσκευή, π.χ. ένα smartphone, να συνδεθεί στο δίκτυο λαμβάνοντας την διεύθυνση που είχε δοθεί ως στατική σε μια περιφερειακή συσκευή, π.χ. ενός εκτυπωτή.

Έτσι, εάν η στατική διεύθυνση ταιριάζει με μια διεύθυνση που έχει εκχωρηθεί από το DHCP, προκαλείται διαταραχή του δικτύου, στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει.

Επομένως κατά την άφιξη στο γραφείο πρώτα θα πρέπει να εκκινούνται οι περιφερειακές συσκευές για να λαμβάνουν τις στατικές τους διευθύνσεις και έπειτα οι υπόλοιπες.

7. Εξαντλημένες διευθύνσεις IP

Οι διευθύνσεις διαδικτύου είναι σε περιορισμένη ποσότητα. Σε κάθε πάροχο υπηρεσιών δίνεται μια προμήθεια με βάση τον αναμενόμενο αναγκαίο αριθμό. Οι πιο γνωστές είναι οι διευθύνσεις IPv4, οι οποίες αρχικά θεωρούνταν επαρκείς ώστε να μπορεί να διατεθεί μία σε κάθε σύστημα. Όμως, με τον πολλαπλασιασμό των κινητών τηλεφώνων και άλλων συσκευών, κατέστη αναγκαία η μετάβαση σε IPv6.

Έλεγξε αν έχουν εξαντληθεί όλες οι διευθύνσεις IP για τις συσκευές που είναι στο δίκτυό σου και δεν μπορεί να συνδεθεί άλλη.

8. Δεν μπορείς να συνδεθείς στον εκτυπωτή

Όταν οι χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν σε έναν εκτυπωτή, το πρώτο βήμα είναι να ελέγξουν απλά πράγματα, όπως αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στην πρίζα, ενεργοποιημένος και έχει χαρτί.

Επίσης, βεβαιώσου ότι ο εκτυπωτής εμφανίζεται στις Συσκευές και εκτυπωτές στα Windows. Εάν εμφανίζεται, κάνε κλικ για να ελέγξεις εάν το αρχείο βρίσκεται σε ουρά αναμονής.

Μερικές φορές, χρειάζεται να σταματήσεις και να επανεκκινήσεις το print spooler (σε Windows), το λογισμικό που αποθηκεύει τα αρχεία έως ότου ο εκτυπωτής είναι έτοιμος να τα εκτυπώσει.

Ενημέρωσε τα προγράμματα οδήγησης του εκτυπωτή και του λειτουργικού συστήματος.

Εάν ο εκτυπωτής είναι ασύρματος, βεβαιώσου ότι έχει σήμα.

Επομένως είναι αρκετοί οι λόγοι που μπορεί να έχεις αργό δίκτυο. Σε κάθε περίπτωση για να μη δημιουργούνται κωλύματα η ορθή χρήση σε περιβάλλον εργασίας μπορεί να εξαλείψει τα περισσότερα από τα παραπάνω προβλήματα.

Εάν παρόλα αυτά συνεχίζεις να έχεις πρόβλημα με το δίκτυό σου επικοινώνησε μαζί μας:

 • messenger
 • email
 • Πάρε μας ένα τηλέφωνο: +30 25210 81 431 / +30 6981 030899

Άλλα άρθρα από το blog
(ή σχετικά άρθρα)

Zisopoulos Team

Εξαιρετική συνεργασία και άμεση απάντηση και αντιμετώπιση προβλημάτων και αιτημάτων!

ΣX.ΕΠ.ΠΕ.Δ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ - 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

97%

ικανοποιημένοι πελάτες βάσει στοιχείων έρευνας που πραγματοποιούμε μετά από κάθε συναλλαγή

Ricoh
Konica Minolta
Canon
Develop
HP
Kyocera
Triumph Adler