Πολιτική Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η εταιρεία « ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε », ιδρύθηκε το 1996 με έδρα την Δράμα και δραστηριοποιείται στον τομέα του Αυτοματισμού Γραφείου. Κύριο αντικείμενο της είναι η πώληση και μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και σαρωτών καθώς και η διάθεση επώνυμων αναλωσίμων και ανταλλακτικών του κλάδου.

Η δυναμική αναπτυξιακή πολιτική της εταιρείας στηρίζεται στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ανταγωνιστικής ποιότητας και τιμής, μέσα από ευέλικτες διαδικασίες, οι οποίες προσαρμόζονται απόλυτα στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Η διοίκηση της « ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε » αναλαμβάνει την ευθύνη και εγγυάται ότι τόσο η παρούσα Πολιτική Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, όσο και οι συμβατικές της υποχρεώσεις προς τους πελάτες και τις θεσμοθετημένες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, ικανοποιούνται πάντα αποτελεσματικά και αμερόληπτα.

Στόχοι της παρούσας Πολιτικής της εταιρείας είναι:

  • Η συμμόρφωση της με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις
  • Η συνεχής βελτίωση της ικανοποίησης των προσδοκιών των πελατών της, μέσα από μια συστηματική αναζήτηση των αναγκών τους, της χρήσης νέων τεχνολογιών, της υιοθέτησης καινοτομιών, της βελτιστοποίησης των διεργασιών της, της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς επίσης και δια μέσου της συνεχούς βελτίωσης των σχέσεων με τους προμηθευτές της.
  • Η προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων της, της συνετής χρήσης των φυσικών πόρων, ενίσχυσης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης όλων των ενδιαφερόμενων μερών και της εφαρμογής περιβαλλοντικών προγραμμάτων.


Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των παραπάνω στόχων, η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για τα παρακάτω:

  1. Την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής από όλο το προσωπικό της και σε όλο το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας.
  2. Την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων
  3. Την παρακίνηση και υποστήριξη του προσωπικού της, ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων.
  4. Στην επικοινωνία της Πολιτικής της σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.


Η « ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», πέραν της συνεχούς προσπάθειας και βούλησης για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού της εξοπλισμού, έχει εκσυγχρονίσει επίσης όλες τις λειτουργικές της διεργασίες, ώστε να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την Ποιότητα και την Προστασία του Περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας ένα δομημένο και ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 και πεδίο εφαρμογής «Εμπορία, Ενοικίαση και service μηχανών γραφείου, αναλωσίμων και ανταλλακτικών».

Όλα τα θέματα σχετικά με την Ποιότητα και το Περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα, αντιμετωπίζονται από το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας με υπευθυνότητα και ανεξαρτησία, σε άμεση συνεργασία και καθοδήγηση της Διοίκησης, καθώς και με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τόσο από την εσωτερική όσο και από την εξωτερική επικοινωνία

Για την εταιρεία,
11/01/2022
Ζησόπουλος Αλέξης Αθανάσιος

Zisopoulos Team

Ευχαριστώ πολύ για την άμεση και σωστή εξυπηρέτησή σας

Σταμπουλόγλου Χαράλαμπος

97%

ικανοποιημένοι πελάτες βάσει στοιχείων έρευνας που πραγματοποιούμε μετά από κάθε συναλλαγή

Ricoh
Konica Minolta
Canon
Develop
HP
Kyocera
Triumph Adler