MPS στην Εκπαίδευση - Πώς εξοικονομεί χρήματα στο σχολείο σας

MPS στην Εκπαίδευση - Πώς εξοικονομεί χρήματα στο σχολείο σας

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμένων προϋπολογισμών και της ανάγκης για αποτελεσματική βελτιστοποίηση των πόρων. Ένας τομέας που συχνά περνά απαρατήρητος όσον αφορά τις πιθανές εξοικονομήσεις είναι το περιβάλλον εκτύπωσης.

Οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων (Managed Print Services - MPS) παρουσιάζουν μια ισχυρή λύση για τα σχολεία για τη μείωση του κόστους και τον εξορθολογισμό των εργασιών εκτύπωσης.

Με μια γρήγορη ματιά

 1. Η πρόκληση του κόστους στην εκπαίδευση
 2. Αποτελεσματική υποδομή εκτύπωσης
 3. Προβλεψιμότητα και έλεγχος του προϋπολογισμού
 4. Διαχείριση όγκου εκτυπώσεων
 5. Προληπτική συντήρηση και υποστήριξη
 6. Βιώσιμες πρακτικές εκτύπωσης
 7. Εξάλειψη της συσσώρευσης προμηθειών
 8. Αγκαλιάστε το MPS για οικονομική βιωσιμότητα

Πως μπορεί όμως η υπηρεσία MPS να υποστηρίξει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια) στην εξοικονόμηση χρημάτων, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα;

Η πρόκληση του κόστους στην εκπαίδευση

Το κόστος δαπάνης σε χαρτί που ξοδεύει κάθε σχολείο ετησίως είναι μεγάλο, χωρίς να συνυπολογίζονται το κόστος ιδιοκτησίας του εκτυπωτικού εξοπλισμού, των αναλωσίμων ή της συντήρησης που απαιτείται για τη διαχείριση της υποδομής εκτύπωσης.

Από προγράμματα σπουδών, φυλλάδια μέχρι και τη διοικητική γραφειοκρατία, τα σχολεία καταναλώνουν πόρους για εκτυπώσεις.

Με την χρήση υπηρεσιών διαχείρισης εκτυπώσεων (Managed Print Services - MPS), τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα μπορούσαν να ελέγχουν αποτελεσματικά το κόστος, ενισχύοντας παράλληλα τη λειτουργική τους αποδοτικότητα.

Αποτελεσματική υποδομή εκτύπωσης

Η εφαρμογή MPS επιτρέπει στα σχολεία να δημιουργήσουν μια προσαρμοσμένη υποδομή εκτύπωσης, ειδικά σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στις μοναδικές ανάγκες τους.

Οι πάροχοι MPS διενεργούν ενδελεχή αξιολόγηση της τρέχουσας εγκατάστασης εκτυπώσεων του σχολείου, εντοπίζοντας τις αναποτελεσματικότητες, τις πλεονάζουσες συσκευές και τις πρακτικές σπάταλες.

Με τη βελτιστοποίηση της υποδομής εκτύπωσης, μπορεί να μειωθεί ο αριθμός των συσκευών και να ενοποιηθεί ο στόλος τους, οδηγώντας σε χαμηλότερο κόστος συντήρησης και αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων.

Προβλεψιμότητα και έλεγχος του προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός των δαπανών εκτύπωσης μπορεί να είναι ένα δύσκολο έργο για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ειδικά όταν προκύπτουν απροσδόκητες δαπάνες.

Οι υπηρεσίες MPS προσφέρουν ένα μοντέλο τιμολόγησης κόστους ανά σελίδα, παρέχοντας στα σχολεία προβλέψιμες και διαφανείς δαπάνες εκτύπωσης. Αυτή η προληπτική προσέγγιση στον προϋπολογισμό επιτρέπει στα σχολεία:

 • Να κατανέμουν τους πόρους πιο αποτελεσματικά.

 • Να αποφεύγουν ξαφνικές οικονομικές επιβαρύνσεις.

Ο ανεξέλεγκτος όγκος εκτυπώσεων μπορεί γρήγορα να οδηγήσει σε εκτόξευση των δαπανών. Οι υπηρεσίες MPS παρέχουν στα σχολεία ολοκληρωμένα εργαλεία παρακολούθησης του όγκου εκτυπώσεων και υποβολής εκθέσεων.

Αποκτώντας πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες εκτύπωσης, οι διαχειριστές έχουν την δυνατότητα να εφαρμόσουν πολιτικές για την ενθάρρυνση της υπεύθυνης συμπεριφοράς εκτύπωσης μεταξύ του προσωπικού και των μαθητών.

Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες MPS επιτρέπουν στα σχολεία να εφαρμόζουν προσαρμόσιμες πολιτικές εκτύπωσης με βάση τους ρόλους των χρηστών, τα τμήματα ή τα επίπεδα των τάξεων. Αυτές οι πολιτικές περιλαμβάνουν τον καθορισμό ποσοστώσεων εκτύπωσης, την εκτύπωση διπλής όψης ως προεπιλεγμένη επιλογή και την ενθάρρυνση της ψηφιακής διαχείρισης εγγράφων, όπου είναι δυνατόν.

Αυτό όχι μόνο μειώνει τη σπατάλη χαρτιού και toner, αλλά ελαχιστοποιεί και τις περιττές εκτυπώσεις, συμβάλλοντας σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους.

Προληπτική συντήρηση και υποστήριξη

Οι βλάβες και ο χρόνος διακοπής λειτουργίας των εκτυπωτών επηρεάζουν σοβαρά την παραγωγικότητα και επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς συντήρησης. Οι πάροχοι MPS προσφέρουν προληπτικούς προϋπολογισμούς συντήρησης.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι αυτές τις προληπτικής συντήρησης και υποστήριξης, παρακολουθώντας εξ αποστάσεως τους εξοπλισμούς για τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων.

Η τακτική συντήρηση διασφαλίζει ότι οι συσκευές λειτουργούν με τη βέλτιστη αποδοτικότητά τους, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για δαπανηρές επισκευές και αντικαταστάσεις.

Βιώσιμες πρακτικές εκτύπωσης

Οι υπηρεσίες MPS ευθυγραμμίζονται με την αυξανόμενη εστίαση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Βελτιστοποιώντας τους πόρους εκτύπωσης, μειώνεται η κατανάλωση χαρτιού και ενέργειας.

Επιπλέον, οι πάροχοι MPS προσφέρουν συχνά φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές, όπως ανακυκλωμένο χαρτί και ενεργειακά αποδοτικούς εκτυπωτές, προωθώντας πιο πράσινες πρακτικές στο σχολικό περιβάλλον.

Εξάλειψη της συσσώρευσης προμηθειών

Στα παραδοσιακά περιβάλλοντα εκτύπωσης, είναι σύνηθες οι προμήθειες, όπως τα toner, να υπερ-αποθηκεύονται ή να συσσωρεύονται από μεμονωμένους χρήστες, οδηγώντας σε σπατάλες και περιττά έξοδα.

Οι πάροχοι MPS παρακολουθούν τα επίπεδα προμηθειών και αυτοματοποιούν τη διαδικασία αναπλήρωσης προμηθειών, διασφαλίζοντας ότι τα σχολεία διαθέτουν επαρκές απόθεμα αναλωσίμων χωρίς περιττά πλεονάσματα.

Αγκαλιάστε το MPS για οικονομική βιωσιμότητα

Οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων αποτελούν μια στρατηγική ευκαιρία για τα σχολεία καθώς έτσι μπορούν να βελτιστοποιήσουν την εκτυπωτική τους υποδομή, να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και να εξοικονομήσουν σημαντικά χρηματικά ποσά.

Με την ενοποίηση και τον εξορθολογισμό των πόρων εκτύπωσης, την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών και την προληπτική διαχείριση της συντήρησης, τα σχολεία μπορούν να ξεκλειδώσουν κρυφά έξοδα και να ανακατευθύνουν τα κεφάλαια αυτά προς τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής εμπειρίας για τους μαθητές, φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό.

Η υιοθέτηση του MPS δεν είναι απλώς μια οικονομική απόφαση, αλλά ένα βήμα προς την οικοδόμηση ενός αποτελεσματικού, περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένου και έτοιμου για το μέλλον ιδρύματος.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων επικοινωνήστε μαζί μας στο:

 • messenger

 • email

 • ή στα τηλέφωνα: +30 25210 81 431 / +30 6981 030899

Άλλα άρθρα από το blog
(ή σχετικά άρθρα)

Zisopoulos Team

Άψογη επικοινωνία, άμεση εξυπηρέτηση!

Μπάλλας - Παπαδόπουλος Ο.Ε.

97%

ικανοποιημένοι πελάτες βάσει στοιχείων έρευνας που πραγματοποιούμε μετά από κάθε συναλλαγή

Ricoh
Konica Minolta
Canon
Develop
HP
Kyocera
Triumph Adler