Τι είναι το cloud computing και πώς ωφελεί μια επιχείρηση

Τι είναι το cloud computing και πώς ωφελεί μια επιχείρηση

Την τελευταία δεκαετία και πόσο μάλλον το τελευταίο διάστημα λόγω της πανδημίας COVID-19, πολλές επιχειρήσεις παγκοσμίως μετέφεραν την εργασία και τα δεδομένα τους στο cloud, το λεγόμενο σύννεφο στα ελληνικά.

Η επανάσταση του cloud computing έφερε πολλά πλεονεκτήματα και αλλαγές στον τρόπο που οι άνθρωποι εργάζονται και πώς οι επιχειρήσεις επεξεργάζονται τα δεδομένα τους. Προσέφερε μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, ευκολία και ευελιξία καθώς η φυσική παρουσία υπαλλήλων κυρίως στα διοικητικά κομμάτια μιας επιχειρήσεις δεν είναι πλέον απαραίτητη.

Γρηγορη Περιήγηση

 1. Τι είναι το Cloud Computing
 2. Πλεονεκτήματα του Cloud Computing
 3. Τα Παγκόσμια δεδομένα που αφορούν το cloud
 4. Συμπεράσματα


full screen

Τι είναι το Cloud Computing

Το Cloud Computing συνοπτικά είναι η παροχή υπολογιστικών υπηρεσιών -συμπεριλαμβανομένων των servers, της αποθήκευσης, των βάσεων δεδομένων, της δικτύωσης, του λογισμικού, της ανάλυσης, του AI- μέσω του cloud για να προσφέρει ταχύτερη καινοτομία, ευέλικτους πόρους και οικονομίες κλίμακας.

Υπάρχουν πολλοί τύποι υπηρεσιών cloud για επιχειρήσεις, 3 από τους κυριότερους είναι

 • το λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS)

 • η υποδομή ως υπηρεσία (IaaS)

 • και η πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS).

Πλεονεκτήματα του cloud computing:

 1. Το cloud προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην διαχείριση δεδομένων (insights)

Οι επιχειρήσεις παράγουν καθημερινά τεράστιους όγκους τόσο δομημένων όσο και μη δομημένων δεδομένων, γνωστά ως big data. Σύμφωνα με έρευνα της Accenture, το 79% των επιχειρήσεων συμφωνεί ότι οι εταιρείες που δεν επεξεργάζονται όλα αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να χάσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και ίσως ακόμη και να εξαφανιστούν.

Το πιο σημαντικό είναι ότι η τοπική αποθήκευση δεδομένων μπορεί να μην είναι σε θέση να υποστηρίξει προηγμένες λύσεις ανάλυσης ικανές για ταχεία επεξεργασία πληροφοριών. Με τη μετάβαση στο cloud, μπορείτε να αποκτήσετε πολύτιμες πληροφορίες από τα δεδομένα σας και να λάβετε αποφάσεις βάσει αυτών.

 1. Το cloud είναι ευέλικτο και επεκτάσιμο.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χρήσης του cloud είναι η επεκτασιμότητά του. Οι υπηρεσίες cloud μπορούν πολύ εύκολα εύκολα να κλιμακωθούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω με βάση τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων.

Είναι επίσης εξαιρετικά ευέλικτες. Δεν δεσμεύουν τους εργαζόμενους σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων laptops, smartphones ή tablets, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση και την κοινή χρήση εγγράφων.

Τα πλεονεκτήματα του cloud ήταν ξεκάθαρα για όλους κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν το cloud μπόρεσαν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα τηλεργασίας πολύ πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση με άλλες που δεν χρησιμοποιούσαν το cloud.

 1. Καλύτερη και αποδοτικότερη συνεργασία

Διαφορετικά τμήματα σε μια επιχείρηση έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στα ίδια δεδομένα. Εκμαίευση των απαραίτητων δεδομένων από κάθε τμήμα που οδηγεί σε ταχύτερη και αποδοτικότερη συνεργασία και ως συνέπεια ταχύτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

 1. Το cloud διασφαλίζει την επιχειρηματική βιωσιμότητα και την ανάκαμψη από φυσικές καταστροφές.

Έχουμε γράψει για αυτό εκτενέστερα σε προηγούμενο άρθρο.

Η ανάκτηση πληροφοριών και δεδομένων από το cloud υφίσταται σε αντίθεση με μια φυσική καταστροφή τοπικών servers, που μπορεί να προκύψει από μια έντονη καταιγίδα λόγω πλημμύρας ή αστραπής, ή από κάποια πυρκαγιά, όπου δυστυχώς η απώλεια δεδομένων είναι μη αναστρέψιμη.

 1. Το cloud computing είναι απλό και οικονομικά αποδοτικό.

Η μετάβαση στο cloud, εξαλείφει την επένδυση σε πλεονάζουσες υποδομές, υλικό, εξοπλισμό δικτύου, άδειες λογισμικού και IT τεχνικούς.

Παρόλο που στο cloud υφίσταται ένα αρχικό κόστος εγκατάστασης και εκπαίδευσης, δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση με το κόστος υποδομών σε τοπικό επίπεδο. !

Costs-on-cloud-computing

Πηγή: www.columbusglobal.com

Το παραπάνω γράφημα είναι ένα καλό παράδειγμα για τις φαινομενικά μεγάλες διαφορές στις τιμές, αλλά βλέποντας τι κρύβει από κάτω το παγόβουνο δηλαδή ποιά είναι τα επιπλέον κόστοι σε κάθε περίπτωση, διαφαίνεται ότι το υπολογιστικό νέφος είναι πιο συμφέρον.

Κι αφού λοιπόν αναφέρθηκαν όλα τα παραπάνω τι συμβαίνει στην πραγματικότητα;

Τα Παγκόσμια δεδομένα!

Από αναζητήσεις για το τι συμβαίνει στην παγκόσμια αγορά όσων αφορά την υιοθέτηση του cloud computing από επιχειρήσεις, διαφαίνεται πως οι περισσότερες βρίσκονται στην Αμερική και στην Ευρώπη.

Επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο

Global-Map-Cloud-Computing

Πηγή: medium.com

Από τον παραπάνω χάρτη μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η υιοθέτηση του cloud computing συμβαίνει πολύ έντονα στην Νότια Αμερική και στην Ευρώπη, πιο συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διαπιστώνουμε ότι εκεί που εδρεύουν μεγάλοι πάροχοι cloud λύσεων στον ίδιο γεωγραφικό χώρο που εδρεύουν επιχειρήσεις είναι πιο "άνετες" στο να μεταφέρουν τα δεδομένα τους στο cloud.

Επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μια δεύτερη έρευνα της επίσημης ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας που έγινε συγκεκριμένα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζει το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το cloud σε κάθε χώρα αλλά και πόσο αυξήθηκε από το 2018 στο 2020 με τα lockdown λόγω Covid-19

Eurostat-Cloud-Computing

Πηγή: ec.europa.eu/eurostat

Το παραπάνω γράφημα είναι αρκετά γενικό καθώς από αυτές τις επιχειρήσεις

 • Το 36 % χρησιμοποίησε το 2020 το cloud computing κυρίως για τη φιλοξενία των συστημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την αποθήκευση αρχείων σε ψηφιακή μορφή.

 • Το 55 % χρησιμοποίησε προηγμένες υπηρεσίες cloud που σχετίζονται με χρηματοοικονομικές και λογιστικές εφαρμογές ή τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων (customer services).

Συνολικά υπήρξε μια αύξηση 12%.

Πιο συγκεκριμένα όμως παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών. Στη Φινλανδία (75%), τη Σουηδία (70%) και τη Δανία (67 %) τουλάχιστον το 60 % των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί cloud computing. Από την άλλη πλευρά, στην Ελλάδα (17%), τη Ρουμανία (16 %) και τη Βουλγαρία (11%) το λιγότερο από το 20 % των επιχειρήσεων.

Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε από την εταιρεία Aptup και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα TECH CHANNEL PARTNER στις 08-09-2021

 • το 99% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα αναγνωρίζουν το cloud ως μια εξαιρετικά σημαντική παράμετρο

 • και το 89% θεωρεί το cloud ώς βασικό εργαλείο του business continuity

Πρακτικά όμως τι γίνεται σύμφωνα με την έρευνα αυτή;

 • το 33% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην Έρευνα έμειναν πλήρως ικανοποιημένες με το cloud computing

 • ενώ το 56% μερικώς ικανοποιημένες

Συμπεράσματα

Τι είναι αυτό που κάνει τις επιχειρήσεις να είναι διστακτικές με το cloud.

 1. Ασφάλεια

Πολλές επιχειρήσεις θεωρούν ότι μεταφέροντας τα δεδομένα τους στο cloud χάνουν και τον έλεγχό τους - νιώθουν ό,τι μπορούν εύκολα τρίτοι να πάρουν τον έλεγχο των δεδομένων τους ή να τα υποκλέψουν.

Παρόλα αυτά ένας πάροχος cloud είναι πιο πιθανό να διαθέτει τείχη προστασίας και ενημερωμένα patches από μια μέση επιχείρηση, καθώς είναι το βασικό κριτήριο για να λειτουργήσει η επιχείρησή τους.

 1. Χάσιμο ελέγχου

Η πεποίθηση ότι αν κάτι "χαλάσει" στο τοπικό δίκτυο, τότε οι ειδικοί IT μπορούν να το φτιάξουν, ενώ αν κάτι γίνει στο cloud δεν έχει η επιχείρηση αυτήν την δυνατότητα. Υπάρχει ένα αίσθημα ότι χάνεται ο έλεγχος σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, κάτι χαλάσει.

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει έναν πολύ αυστηρό νόμο όσων αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR). Το ίδιο ισχύει και για πολλές άλλες χώρες.

Αρκετοί πάροχοι cloud λύσεων δεν συμμορφώνονται με αυτά τα νέα δεδομένα, παρόλα αυτά υπάρχουν πάροχοι που έχουν υιοθετήσει όλες αυτές τις αλλαγές των κυβερνήσεων για τα προσωπικά δεδομένα και σίγουρα δεν είναι κάτι που πρέπει να κρατά τις επιχειρήσεις από το να επωφεληθούν του cloud computing

 1. Άγνοια

Πολλές φορές ο ενθουσιασμός και η πεποίθηση να πάμε με το ρεύμα φέρνει αντίθετα αποτελέσματα. Αρκετές επιχειρήσεις θέλησαν να χρησιμοποιήσουν το cloud computing χωρίς πραγματικά να κάνουν έναν σωστό σχεδιασμό για πλήρη αξιοποίηση του cloud. Αποτέλεσμα αυτού να μην μένουν ικανοποιημένες και να θεωρούν το cloud χάσιμο χρόνου και χρήματος.

Άλλες πάλι επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν τι μπορεί να προσφέρει το cloud

 1. Συνδρομή

Η έννοια της συνδρομής, η οποία μπορεί να είναι μηναία, ετήσια ή και για περισσότερο χρόνο, είναι κάτι με το οποίο δεν έχουν εξοικειωθεί οι επιχειρήσεις και συναντά αρκετές αντίθετες.

Αυτό όμως είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα μιας cloud λύσης καθώς ανάλογα με το χώρο που χρειάζεται μια επιχείρηση για αποθήκευση δεδομένων ή για χρήση εφαρμογών από μια πλατφόρμα cloud, υπολογίζεται και η συνδρομή. Μπορεί μια επιχείρηση να μειώσει τη συνδρομή αν χρειάζεται να εκμεταλλευτεί λιγότερα από μια cloud λύση ή να αυξήσει τη συνδρομή.

Μην ξεχάσεις να κάνετε μια εγγραφή εδώ, για περισσότερα νέα από την Παγκόσμια Αγορά...

Άλλα άρθρα από το blog
(ή σχετικά άρθρα)

Zisopoulos Team

Αυθημερόν εξυπηρέτηση και επίλυση του προβλήματος!!

Στ. Μπασσιάς - Βασ. Τεκτονίδης Ο.Ε.

97%

ικανοποιημένοι πελάτες βάσει στοιχείων έρευνας που πραγματοποιούμε μετά από κάθε συναλλαγή

Ricoh
Konica Minolta
Canon
Develop
HP
Kyocera
Triumph Adler